Puunjalostusteollisuus, tekstiiliteollisuus nahkateollisuus, hienomekaaninen teollisuus